Vaccinationer

Vi tar bara emot friska kastrerade katter där ägaren i förväg kan visa ett aktuellt och korrekt vaccinationsintyg och i enlighet med vad som anges i stycket ”Vaccinationsregler hos oss”.

Första gången du bokar hos oss, så vill vi att du fotograferar av/skannar av samtliga vaccinationsdokument och smsar/mejlar till oss för kontroll. Det är då viktigt att vaccinationsdatum, vaccinetikett och veterinärens/leg. djursjukskötarens signatur samt klinikstämpel syns tydligt. Vid följande bokningar vill vi se foton av vaccinationsdokumenten när revaccinering enligt våra regler har skett.

Vi följer rekommendationer för högriskmiljöer från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) angående vaccinering samt anvisningar, rekommendationer och råd från respektive vaccins läkemedelsbolag/tillverkare. Tänk på att det inte är din egen veterinär som avgör vilka vaccinationskrav som gäller för vistelse hos oss, det är vi som avgör det.

Vaccinationsintyg fotograferar du av och sms:ar eller mejlar till oss vid bokningen och uppger försäkringsbolag och försäkringsnummer i avsett formulärfält.

Vaccinationsregler hos oss

Grundvaccination mot kattsnuva och kattpest sker normalt vid 8 v och 12 v ålder, dvs en vaccination vid 8 v och en andra vaccination tidigast 3 veckor och senast 4 veckor senare. Båda vaccinationerna ska innehålla vaccin mot både kattsnuva och kattpest.

Saknas grundvaccinationen eller nedan angivna intervall inte har hållits så måste grundvaccinationen, oavsett kattens ålder, göras om så att katten har ett grundskydd, som sedan fylls på enligt angivet vaccinationsintervall.

15 dagar efter den andra vaccinationen har katten ett maximalt skydd. 

Efter grundvaccinationen upprepas vaccinationen mot kattsnuva och kattpest senast inom 12 månader.

Därefter sker vaccination mot kattsnuva var 10:e-12:e månad, dvs varje år och mot kattpest var 36:e månad, dvs vart tredje år.

Du ska vid bokningen kunna uppvisa ett intyg på att din katt är:

 1. Grundvaccinerad – dvs vaccinerad mot både kattpest och kattsnuva 2 ggr med 3-4 veckors mellanrum samt inom 12 månader efter det
 2. Var 10:e-12:e månad, dvs varje år därefter – vara vaccinerad mot kattsnuva
 3. Var 36:e månad, dvs vart tredje år därefter – vara vaccinerad mot kattpest

Detta är ett minimikrav för att din katt ska kunna vistas hos oss.

Våra vaccinationskrav

Klicka på tabellen ovan för att förstora den.

FÖRKLARING TILL VACCINATIONERNA:

*  Först en vaccination mot kattpest/kattsnuva, sedan en vaccination till mot kattpest/kattsnuva tidigast 3 veckor dock längst 4 veckor efter den första vaccinationen och därefter en vaccination till mot kattpest/kattsnuva inom 12 månader
** Antingen Nobivac Tricat eller Purevax RCP
*** Antingen Nobivac Ducat eller Purevax RC

Hälsokrav

Vi rekommenderar att katten avmaskas någon tid innan vistelsen hos oss, om det är en utekatt och den har konstaterats ha mask. Upptäcker vi att katten har mask ger vi avmaskningsmedel och debiterar en extra kostnad för detta.

Katten får inte ha ohyra, inte heller fästingar. Kontrollera inuti kattens öron att den inte har öronskabb, som ser ut som kaffesump eller smuts.

Könsmogna katter, dvs över 6 månaders ålder, ska vara kastrerade.

Vi utför inte tovutredningar eller bad, din katt ska vara ren, tovfri och genomborstad när den lämnas. Du behöver inte klippa klorna innan vistelsen. Vi kontrollerar dagligen att din katt verkar frisk och beter sig normalt.

Kattpensionat Egypten förbehåller sig rätten att neka ta emot katter som uppvisar tecken på sjukdom och/eller skada, till exempel nysningar, rinnande nos, diarré, beteendestörningar, akut sjukdom, obehandlade skador, okastrerade katter över 6 månaders ålder, katter som har mask eller fästingar, loppor, löss, öronskabb eller som inte är vaccinerade på ett korrekt sätt. 

Kattägaren har ett absolut ansvar för att ge Kattpensionat Egypten alla upplysningar om katten som är av betydelse för dess hälsa vid vistelse på kattpensionat. Kattpensionat Egypten fritar sig från allt ansvar för sjukdom, smitta samt brand-, olycksfall- eller andra skador som katten kan ådra sig under vistelsen och som ej ersätts av ansvarsförsäkring.

 

Katter med medicin

Från och med den 1 september 2021 tar vi inte längre emot katter med diabetes.

Annan medicinering din katt behöver kan ges av oss. All livsnödvändig medicingivning t ex flera mediciner, hjärtmedicin och annan komplicerad medicingivning debiteras med en särskild avgift varje dag som katten ska sin medicin. Förutsättningen är att du förser oss med medicin i tillräcklig mängd för hela vistelsen och gärna lite extra för säkerhets skull. Okomplicerad medicingivning som inhalator eller enstaka medicin kostar inget. Det är också viktigt att katten är van att få medicinen på ett visst sätt utan stress eller kamp samt att du noggrant beskriver när och hur medicinen ska ges.

Vid behov av hjälp med att ge medicin under din katts vistelse hos oss fyller du i vårt formulär Medicingivning. Du kan också ladda upp egna dokument.

 

Vid sjukdom

Blir katten sjuk under vistelsen tar vi omedelbart kontakt med ägaren för samråd om veterinärvård. Får vi inte tag i ägaren rådgör vi med veterinär om kattens behov av vård på veterinärklinik.

Alla vårdkostnader och kostnader i samband med vården t ex medicin, resor etc betalas av ägaren senast när katten hämtas ut.

Vill du anlita egen veterinär vänligen meddela oss det. Du anger försäkringsbolag och försäkringsnummer vid bokningen.

 

Ansvar vid smitta

Om katten/katterna skulle bära på smitta/ohyra och övriga gäster drabbas ansvarar kattägaren för eventuella krav från andra kattägare, andra kostnader som uppkommer samt kostnader för sanering.

Verkar din katt förkyld (nyser, snorar, hostar etc) eller har diarré efter incheckningen måste din katt isoleras och du får omgående hämta hem din katt.

Ingen återbetalning av hyra etc sker i sådana fall. Det är ditt ansvar som kattägare att se till att din katt är fri från smitta.

Kattägarens ansvar

 • Kattägaren ansvarar för att katten är korrekt vaccinerad och, om det är en könsmogen katt över 6 månaders ålder, kastrerad
 • Kattägaren ansvarar för att katten är frisk vid incheckningen, fri från ohyra t ex löss, loppor, öronskabb, mask, fästingar etc samt fri från virussmitta t ex kattsnuva och diarré
 • Kattägaren har ett absolut ansvar för att ge Kattpensionat Egypten alla upplysningar om katten som är av betydelse för dess hälsa vid vistelsen
 • Kattägaren uppvisar kattens vaccinationsintyg samt försäkringsuppgifter vid bokningen
 • Kattägaren förbinder sig att hämta katten vid hyrestidens slut och vid överenskommen tidpunkt
 • Kattägaren betalar hela avgiften senast kl 12:00 dagen innan incheckningsdagen samt skriver på inackorderingsavtalet vid incheckningen 
 • För ej uthämtade katter debiteras kattägaren dubbel dagshyra tills de hämtas, i övrigt villkor enligt inackorderingsavtalet
 • Om kattägaren får akuta förhinder att hämta sin katt ska detta omgående meddelas till kattpensionatet
 • Kattägaren ser till att katten är försäkrad, om veterinär behöver anlitas
 • Kattägaren ska ha katten märkt med chip, tatuering eller liknande

Kattpensionat Egyptens ansvar

 • Kattpensionatet sköter den dagliga omvårdnaden av katten
 • Kattpensionatet ansvarar för att rummen följer Jordbruksverkets regler
 • Kattpensionatet ansvarar för att kattrummet rengörs och ventileras varje dag
 • Kattpensionatet tillhandahåller vatten och mat och har det under uppsikt minst 2 ggr per dag
 • Kattpensionatet garanterar att hela verksamheten är försäkrad och har tillstånd
 • Kattpensionatet tillhandahåller ett inackorderingsavtal som kattägaren skriver under vid incheckningen
 • Kattpensionatet garanterar en inomhustemperatur mellan 11-21 grader enligt Jordbruksverkets normer. Vid värmetoppar på grund av vädret aktiverar vi luftkonditioneringen för ett svalare inomhusklimat
 • Kattpensionatet ser till kattens bästa och anlitar veterinär om katten blir sjuk. I första hand söker vi samråd med kattägaren
 • Kattpensionatet fritar sig från allt ansvar för sjukdom, smitta samt brand-, olycksfall- eller andra skador som katten kan ådra sig under vistelsen och som ej ersätts av ansvarsförsäkring

Avtal

Du skriver alltid under ett avtal med oss, så att inga oklarheter uppstår. Avtalet kan ses i helhet via denna länk (pdf).

Vid bokningen kryssar du också i rutan om tillstånd för publicering av bilder på din katt på vår Facebooksida och godkänner att vi hanterar dina personuppgifter.

Under ”Bra att veta om min katt…” fyller du också i den information om din katt som vi måste ha för att kunna sköta om den på bästa sätt.

Skall din katt ha medicin fyller du i ett formulär för medicingivning.

Betalning

Se villkor avseende bland annat priser, avbokning m m angivna under Priser.

Betalning sker med ditt betal/kreditkort som du registrerat vid bokningen, Swish eller faktura via e-post senast kl 12:00 dagen innan incheckning.

Vi hanterar inga kontanter hos oss. Vi förbehåller oss rätten att flytta din katt till annat rum än bokat för att undvika rumsbyten etc.

Ska du boka hos oss en fjärde gång? Kontakta oss för att få din personliga kod, så att du som Silverkund erhåller rabatt med 10 % på boendekostnaden. Från din tionde bokning blir du Guldkund och får 20 % i rabatt på boendekostnaden. Vi kan också komma att kontakta dig.

Tillstånd & ansvarsförsäkring

Vi innehar tillstånd enligt Kap. 6 § 4 Djurskyddslagen, har ansvarsförsäkring samt innehar tillstånd som djurtransportör enligt EU-förordning 1/2005 art 10.1.

Kattpensionat Egypten ingår i Egypten Service AB med organisationsnummer 556825-0251.

Besök

Naturligtvis är ni varmt välkomna att besöka kattpensionatet för att se hur det ser ut. För att undvika störningsmoment för de andra katterna och för att stämma med vår tidsplanering måste besök alltid förbokas. Under högsäsongerna tar vi inte emot besök, då vi har många kattgäster, många in- och utcheckningar samt andra tjänster vi utför. Högsäsong är månaderna juni – augusti, vecka 44 (höstlov), vecka 50-03, vecka 7-9 (februarilov), en vecka före och efter påsk samt påskhelgen. Vi tar inte emot besök under en pågående pandemi.

Var vänlig respektera att besökstider alltid är enligt överenskommelse. Kontakta oss via mejl eller telefon för att boka ett besök.

Datahantering

När du bokar via vårt bokningssystem Sirvoy samt skriver under inackorderingsavtalet vid incheckningen godkänner du också att vi behandlar dina personuppgifter. De sparas för att vi bland annat ska kunna administrera din bokning, för att vi ska kunna se om du är berättigad till stamkundsrabatt, för att vi ska kunna uppfylla Djurskyddslagens bestämmelser, för betalningar/bokföring och för statistik. Läs mer om Dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina personuppgifter lämnas inte vidare till någon annan. Vill du att vi raderar dina personuppgifter, så kontaktar du oss

Cookies

En cookie är en textifil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra bland annat inloggningsinformation när du surfar runt hos oss m m. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kan funktionaliteten hos vår hemsida påverkas. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare.

Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.