Vad är GDPR?

Lagen om personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR), eller Dataskyddsförordningen på svenska, trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen är gemensam för EU/EES, så de skillnader som fanns mellan länderna försvann nästan helt. Detta innebär att samma spelregler gäller på den inre marknaden – en fördel för företagen i Europa. En annan fördel är att vi som individer är bättre skyddade. Förut var uppgifter om oss och våra intressen en handelsvara på ett sätt som inte lagstiftarna förutsåg på 90-talet. Lagen tar hänsyn till den snabba teknikutvecklingen sedan Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998. Syftet med lagen är att värna om vårt privatliv.

 

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att kunna administrera din bokning, för att vi ska kunna se om du är berättigad till stamkundsrabatt, för att vi ska kunna uppfylla Djurskyddslagen § 2 (kontaktperson) och för statistik.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varför behöver vi dina och ditt djurs data?

Uppgifter om ägare, djuret och kontaktpersonen behövs för att

 • Kunna tillgodose § 2 Djurskyddslagen (1988:534) om att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom (Lag 2005:1226).
 • Kunna administrera och hantera din bokning avseende bokningsperiod, planera och koordinera in- och utcheckningar med mera.
 • Ge dig som ägare uppdateringar och information om hur ditt djur mår.
 • Kunna administrera och hantera betalningar, fakturering och bokföring.

 

Hur sparas dina uppgifter?

 • Bokningsbekräftelse i pappersform sparas efter bokningsdagen samt signerat avtal och bokningsbekräftelse under vistelsen hos oss. Därefter destrueras de.
 • Uppgifter för betalning och fakturering sparas i vårt bokningssystem Sirvoy samt lämnas utskrivna till bokföringsfirman iRevision (för löpande bokföring).
 • Uppgifter för att boka djurets vistelse eller göra en förfrågan lämnar du själv i vårt bokningssystem via vår hemsida alternativt ringer, smsar eller skickar mejl till oss.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

 • Ägarna samt personal Kattpensionat Egypten.
 • Bokningssystemet Sirvoy, bokföringsfirman iRevision.
 • Behandlande veterinär och djurvårdspersonal på veterinärklinik och djursjukhus vid sjukdom och skada hos inackorderat djur.

Kattpensionat Egypten ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Kattpensionat Egyptens system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av våra tjänster.

Hur länge sparas dina uppgifter?

 • Avtal pensionat tills ägaren återkallar sitt godkännande.
 • Bokföring och revision 7 år.
 • Bokningssystem tills ägaren återkallar sitt godkännande.
 • Mail tills ägaren återkallar sitt godkännande.

Kontakta oss om du vill ändra dina uppgifter eller återkalla ditt godkännande.

Övrigt

 • Ägaren tar ansvar för att eventuell kontaktperson är underrättad samt har godkänt att deras kontaktuppgifter lämnas till Kattpensionat Egypten.
 • Bilder och filmer kan användas på sociala medier, om inte alternativet ”Nej” är angivet vid bokningen i Sirvoy.
 • Personuppgifterna kommer inte att behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Information om cookie-hantering och Google Analytics

På den här webbplatsen använder vi oss av Google Analytics som är ett sätt att mäta hur besökare använder webbplatsen och vi samlar in cookies från våra besökare.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas.

Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

Cookies används som verktyg bl.a. för att:

 • Lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)
 • Koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information
 • Möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas
 • Koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen och annonsnätverken
 • Samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet och reklamen på besökta webbplatser till dessa beteenden.
 • Den beteendebaserade anpassning som görs är mycket betydelsefull för användarupplevelsen av internet. Den reklam användaren exponeras mot blir typiskt sett mer relevant för denne.
 • Det ökade värdet av den beteendebaserade reklamen bidrar i hög utsträckning till att attraktiva tjänster kan finansieras med reklam i stället för avgifter.
Förstapartscookies och tredjepartscookies

Skillnad görs mellan förstapartscookies och tredjepartscookies.

Förstapartscookies sätts av den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk.

Tredjepartscookies kommer ofta från annonser på den webbplats användaren har anropat. Annonserna i sin tur hämtas då från en extern webbplats. Tredjepartscookies sätts också av webbanalys- och trafikmätningsleverantörer som webbplatsen anlitar för att låta oberoende företag mäta och utvärdera besökarna. Mätningarna används för att kunna validera webbplatsens uppgifter till annonsörerna på antalet besökare, storleken på trafik, nådda målgrupper och kampanjutfall. Tredjepartscookies sätts och hämtas normalt med stöd av överenskommelse med den anropade webbplatsen. Överenskommelse kan ta formen av en kedja av sinsemellan oberoende överenskommelser där den anropade webbplatsen inte har en direkt överenskommelse med den som sätter eller hämtar cookiesen.

Läs mer här om Googles hantering av uppgifter när deras partners sidor eller appar används:

www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/