OBS! Du måste först boka plats via vår Boka-sida som vanligt!

Här fyller du i formuläret för medicingivning och skickar till oss, efter att du har bokat plats som vanligt. Du kan också ladda upp egna dokument med information.

Svenska:

Ditt bokningsnummer:
Ditt namn:
Din epostadress:
Ditt mobilnummer:
Kattens namn:
Kattens ålder:
Beskriv kattens sjukdomar & symtom:
Medicin 1 och dosering:
Medicin 2 och dosering:
Medicin 3 och dosering:
Fler mediciner / dosering:
Beskriv noggrant hur medicingivningen går till:
Behandlande veterinär:
Kontaktuppgifter veterinär:
Övrig information:
Ladda upp eget dokument:

English:

Your booking number:
Your name:
Your email:
Your cellphone:
The cat´s name:
The cat´s age:
Describe the cat´s diseases & symptomes:
Medicine 1 and dosage:
Medicine 2 and dosage:
Medicine 3 and dosage:
More medication / dosage:
Please describe carefully how the medication is administrated:
Responsible veterinarian:
Contact info veterinarian:
Other information:
Upload your own document: