OBS! Du måste först boka plats via vår Boka-sida som vanligt!

Här fyller du i formuläret för medicingivning och skickar till oss, efter att du har bokat plats som vanligt. Du kan också ladda upp egna dokument med information.

Vår delegeringsblankett för insulininjektioner laddar du ned, fyller i och tar med till incheckningen. Du kan också fylla i den, skanna in den och mejla den till oss.

Länk till blanketten: Delegeringsblankett för insulininjektioner

Svenska:

Ditt bokningsnummer:
Ditt namn:
Din epostadress:
Ditt mobilnummer:
Kattens namn:
Kattens ålder:
Beskriv kattens sjukdomar & symtom:
Medicin 1 och dosering:
Medicin 2 och dosering:
Medicin 3 och dosering:
Fler mediciner / dosering:
Beskriv noggrant hur medicingivningen går till:
Behandlande veterinär:
Kontaktuppgifter veterinär:
Övrig information:
Ladda upp eget dokument:

English:

Your booking number:
Your name:
Your email:
Your cellphone:
The cat´s name:
The cat´s age:
Describe the cat´s diseases & symptomes:
Medicine 1 and dosage:
Medicine 2 and dosage:
Medicine 3 and dosage:
More medication / dosage:
Please describe carefully how the medication is used:
Responsible veterinarian:
Contact info veterinarian:
Other information:
Upload your own document: