Våra vaccinationskrav

Vi har inte våra vaccinationskrav för att vara krångliga. Vi har dem för att vi vet vilket skydd som krävs i en högriskmiljö. Att din katt är korrekt vaccinerad ingår i vårt totala smittskyddsarbete. I vårt smittskyddsarbete ingår, förutom vaccinationer, även städ- och hygienrutiner. Vi gör detta för att din katt inte ska smittas av någon sjukdom vid en vistelse hos oss.

Våra vaccinationskrav grundar sig i SVA:s (Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt) rekommendationer för högriskmiljöer. Ett kattpensionat är en högriskmiljö, med många katter på liten yta och ett ständigt in- och utflöde av katter. Ett annat exempel på en högriskmiljö är kattutställningar.

Olika veterinärer har olika åsikter om vaccinationer. Det är därför vi inte följer just din veterinärs åsikter om vilka vaccinationer denne anser är tillräckliga för en vistelse hos oss. Det är vi som har ansvaret för vår verksamhet, det är vi som har givits tillstånd från Länsstyrelsen för att bedriva kattpensionat och det är vi som står till svars för att vår verksamhet inte bedrivs på ett sätt som gör att katter smittas av sjukdomar. Inte din veterinär.

Vi gör inga avsteg från våra vaccinationskrav och sätter aldrig pengar före våra kattgästers hälsa. Då missar vi hellre en bokning. 

Att vi inte har haft någon form av smitta i vårt kattpensionat sedan starten 2013 tar vi som ett gott bevis för att vi gör rätt.