Matilda

★★★★★ Det känns tryggt, professionellt och allt är väl genomtänkt och utfört. Anpassning efter just ens egna katt sker och detta i kombination med pensionatsinnehavarens stora kompetens gör att det känns helt tryggt att lämna bort sin katt. Möjligheten att välja om man vill se sin katt på Facebook bidrar ytterligare till att saknaden under semestern dämpas något. Rekommenderar detta pensionat varmt, min katt stortrivs och jag med!