Kontrollrapport från djurskyddskontroll 2016-05-13

Den 13 maj 2016 genomfördes en kontroll enligt Djurskyddslagen av Kattpensionat Egypten och dess verksamhet. Idag kom kontrollrapporten med posten.

Rapporten finns inskannad i sin helhet som en PDF-fil, som bifogas. Citat ur kontrollrapporten: ”Inga brister framkom vid kontrollen”, ”Anläggningen bedrivs och sköts av Annika Brage med en mycket väl dokumenterad utbildning och erfarenhet”, ”Mycket välskött dokumentation och anläggning”.

Ladda ner kontrollrapporten här: 160513_djurskyddskontroll.pdf