Inackorderingsavtal

Vi använder ett inackorderingsavtal som är baserat på Svenska Kennelklubbens (SKK) juristgranskade inackorderingsavtal och som du undertecknar tillsammans med oss när du checkar in din katt. Avtalet kan ses i sin helhet via denna länk (pdf).