Bokningar jun – aug 2015

Vecka 23 – flera rum lediga

Vecka 24 – ett par rum lediga

Vecka 25 – ett rum ledigt

Vecka 26 – 31 FULLBOKAT

Vecka 32 – ett par rum lediga

Vecka 33 – flera rum lediga