Ändringar fr o m 1 februari 2015

Ändringar som gäller från och med den 1 februari 2015:

Du kan inte längre boka rum utan rastgård till ett lägre pris. Självklart kan du fortfarande meddela oss att din katt inte ska få tillgång till rastgården men grundpriset för rummet är detsamma, med eller utan rastgård.