2013-08-06

publicerad i Kattpensionatet, Nyheter

Igår pratade jag med Länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd skickades in 26 juli och är komplett. Vi kom överens om att jag ska ringa senast den 5 oktober för att boka tid för inspektion. Myndigheter är ibland konstiga. De ville helst att kattpensionatet är fullbelagt när inspektionen sker, för att se att allt fungerar som det ska. Men man får enligt lagen inte starta verksamheten innan beslut om tillstånd fattats. Men jag tar dem på orden, det myndigheten säger gäller.