Viktigt om sommaren

Det finns tre viktiga saker du som kattägare måste tänka på innan du lämnar in din katt hos oss, särskilt nu under högsäsong:

Passa de överenskomna in- och utcheckningstiderna mycket noga

Får du problem med att hålla dessa, kontakta oss så fort du kan. Det är de överenskomna in- och utcheckningstiderna som gäller och inga andra. Du ska inte komma för tidigt och inte för sent, kom på den tid som vi kommit överens om. Under högsäsong är det ett oerhört tajt tidsschema, det kan vara så lite som en timma mellan en utcheckning och en incheckning i samma rum och vår planering är lagd så att allt ska klaffa tillsammans med alla andra inplanerade arbetsuppgifter i och omkring kattpensionatet.

Ta med vaccinationsintyg/kort samt försäkringsbesked/nummer

Läs noga igenom våra vaccinations- och hälsoregler när du bokar och i god tid innan du kommer. Vi förbehåller oss rätten att neka ta emot katter som uppvisar tecken på sjukdom och/eller skada, till exempel nysningar, rinnande nos, beteendestörningar, akut sjukdom och smärtsamma tandsjukdomar, obehandlade skador, okastrerade hankatter över 6 månaders ålder, katter som har mask eller fästingar, loppor, löss, öronskabb eller som inte är vaccinerade enligt våra vaccinationsregler.

Ta med någon favoritleksak och kanske en filt som luktar hemma

Ta inte med stora liggdynor, klösträd, fodersäckar större än 2 kg, vattenfontäner (ej tillåtna pga läckagerisken och risken för elfel/brand) eller andra skrymmande och tunga föremål. Vi behöver kunna komma åt för att städa ordentligt, din katt behöver ha golvutrymme för att kunna röra sig och vi måste kunna utrymma snabbt och enkelt vid katastrof i form av brand. Det är en säkerhetsfråga för din katt och för oss.