Viktig information om våra vaccinationskrav

Innan du bokar hos oss är det viktigt att veta vilka vaccinationskrav vi ställer och varför. Uppfyller din katt inte våra vaccinationskrav och/eller du inte kan styrka att den gör det, så kan vi tyvärr inte ta emot din katt som gäst hos oss. Vi är oerhört seriösa i vårt smittskyddsarbete, där vaccinationer är en viktig del utöver våra hygienrutiner, och genom detta förebygger vi att din katt blir sjuk av en vistelse hos oss.

Vi som kattpensionat kan inte följa samma rekommendationer om vaccination som din veterinär möjligen tycker ska räcka i en lågriskmiljö, som till exempel i ditt hem. Det är SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) som utfärdar rekommendationer till veterinärerna och även till oss. Det är bara det att då ser rekommendationerna lite annorlunda ut. Anledningen är att ett kattpensionat anses utgöra en högriskmiljö. Många katter på en liten yta och ett ständigt in- och utflöde av katter innebär ett högre smittotryck. Det innebär att vaccinationskraven är strängare hos oss. SVA beskriver det så här i sin vaccinationsrekommendation:

”Det individuella revaccinationsbehovet av vuxna katter mot infektion med FHV samt FCV varierar. Unga katter och katter som hålls i grupp drabbas oftare av kliniska symtom till följd av infektion med dessa agens, vilket är en anledning till vaccinering av individen. Behovet av vaccinering för att minska smittrycket i en population beror på i vilken grad individen har kontakt med andra katter, och om dessa kontakter är med känsliga/utsatta individer eller ej. Årlig revaccination mot FCV och FHV kan fortsatt rekommenderas för samtliga katter som används i avel samt för katter i riskmiljöer. Högrisksituationer inkluderar katter som lever i grupper där ett inflöde av katter sker och/eller katter kommer i kontakt med andra kattgrupper, samt där dräktiga katter och/eller kattungar utgör en del av gruppen. Förutom vaccination krävs en genomtänkt katthållning för att motverka problem med sjukdom och stress; vaccinering kan inte till fullo kompensera en i övrigt olämplig katthållning. För grundvaccinerade katter i lågriskmiljöer kan revaccination mot FCV och FHV vart tredje år rekommenderas. För enskilda, grundvaccinerade vuxna individer kan istället en revaccinering i tid innan kattens situation förändras vara aktuell, till exempel för friska vuxna, helt ensamlevande individer som aldrig annars har kontakt med andra katter men som i samband med en semester skall vistas vid kattpensionat, eller inför införlivande av ytterligare en katt i hushållet.”

Ur ”Grundvaccination av hund och katt – Ulrika Windahl, bitr. statsveterinär, Jessica Ingman, bitr. statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt”

 

Våra vaccinationsregler:

”Grundvaccination mot kattsnuva och kattpest sker normalt vid 8 v och 12 v ålder, dvs en vaccination vid 8 v och en andra vaccination 3-4 veckor senare. Båda vaccinationerna ska innehålla vaccin mot både kattsnuva och kattpest. 15 dagar efter den andra vaccinationen har katten ett maximalt skydd. Efter grundvaccinationen upprepas vaccinationen mot kattsnuva och kattpest inom 12 månader. Därefter sker vaccination mot kattsnuva (Nobivac Ducat eller Purevax RC) varje år och mot kattpest vartannat (Nobivac Tricat) eller vart tredje (Purevax RCP) år, beroende på vaccin.

Du ska kunna uppvisa ett intyg på att din katt är:

  1. Grundvaccinerad – dvs vaccinerad mot både kattpest och kattsnuva 2 ggr med 3-4 veckors mellanrum samt inom 12 månader efter det
  2. Varje år därefter – vara vaccinerad mot kattsnuva
  3. Vartannat/vart tredje år därefter – vara vaccinerad mot kattpest

Detta är ett minimikrav för att din katt ska kunna vistas hos oss.”

Ur ”Villkor – Kattpensionat Egyptens hemsida”

 

Det finns alltså en god anledning till våra vaccinationskrav och det är bland annat att din eller andras katter inte ska behöva riskera att bli sjuka under vistelsen hos oss. Det är viktigt för oss och en skyldighet för oss att försöka förebygga sjukdom hos våra kattgäster så mycket som möjligt och det är därför vi är så noga med just din katts vaccinationsstatus. Vi vill se din katts vaccinationskort vid varje incheckning och vi vill också förvara kortet hos oss under din katts vistelse. Kan du inte styrka att din katt är korrekt vaccinerad, så kan vi tyvärr inte ta emot den som gäst.

Länk till SVA:s information om vaccinering

Länk till Villkor, Kattpensionat Egypten