Stängningsdagar 2021-2022

Senhösten 2021 stänger vi kattpensionatet från 10-23 november. Våren 2022 har vi stängt 21 mars-3 april. Troligen kommer vi även att stänga ett par veckor på senhösten 2022 men vi väntar med att bestämma datum för det.

Stängningarna sker under perioder med en normalt sett mycket låg bokningsfrekvens.