Stängningsdagar 2021-2022

Senhösten 2021 stänger vi kattpensionatet från 10-23 november. Under 2022 har vi inga stängningsdagar.