Stängningsdagar 2021-2022

Senhösten 2021 stänger vi kattpensionatet från 10-25 november. Våren 2022 har vi stängt 14-27 mars. Troligen kommer vi även att stänga ett par veckor på senhösten 2022 men vi väntar med att bestämma datum för det.