Sommarbild

publicerad i Bygget, Kattpensionatet, Nyheter

Nu byggs det i rasande fart och om ett par veckor är även den östra sidans rastgårdar helt klara. Sedan återstår att finputsa omgivningarna, vindflöjeln finns redan på taknocken och en vacker smidesskylt är beställd.