Sedan länge fullbokat över Jul & Nyår

publicerad i Bokning, Kattpensionatet, Nyheter

Vi ber att få meddela att det sedan länge är fullbokat över Jul- & Nyårshelgerna. Väntelistan är också full och vi kan inte ta emot några köande.