Rutiner under Coronapandemin

Angående katter och Coronaviruset, så har SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, följande information på sin hemsida:
 
Det finns rapporter om att SARS-CoV-2 virus (eller egentligen virus-RNA, vilket är virusets arvsmassa) har hittats i prover från bland annat katter och hundar som provtagits efter det att respektive djurägare insjuknat i covid-19.
 
Medan hundar varit symtomlösa, har påvisande av smittämnet hos kattdjur sammanfallit med övergående symtom från luftvägar eller mag-tarmkanal. Dessutom har smittspridning från katt till katt visats i experimentella studier.
 
SVA:s fortsatta bedömning är dock att den pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur till människa i dagsläget är försumbar.”
 

Att risken är försumbar innebär att risken ändå finns. En katt smittad av Coronaviruset utgör en lika stor smittorisk som till exempel ytor infekterade med viruset och som en människa kan komma i kontakt med. Rekommendationen är att man vid kontakt med husdjur, till exempel katt, följer normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten eller handsprit innan och efter kontakt med katten är en bra grund och extra viktigt i samband med sjukdom.

Vi spritar redan händerna mellan varje katt och rum men som en extra försiktighetsåtgärd minimerar vi fysisk kontakt med din katt under vistelsen. Katten kommer inte heller att få röra sig i lokalerna utanför sitt rum. 

In- och utcheckning sker utomhus. Du kontaktar oss när du parkerat utanför våra grindar, så kommer vi och hämtar eller lämnar katten i sin transportbur. Lösa katter med till exempel sele tillåts inte, katten ska befinna sig i en stängd, hel och ren transportbur. Ska katten hämtas och lämnas i hemmet gäller samma regler. Överlämnandet sker utomhus med katten i sin stängda transportbur.

Katten får inte ha med sig några leksaker, filtar, kuddar eller andra tillbehör under vistelsen. Givetvis går det bra att ha mjuka underlag i transportburen. Om din katt har specialfoder, skickar du med den i en max 2 kilos påse eller portionerat efter antal vistelsedagar och gärna någon extra dag. Eventuell medicin skickas med som vanligt, tillsammans med instruktioner för dosering etc.

Vi tar inte emot besök i kattpensionatet, utan hänvisar till vår hemsida, de bilder och den information som finns där.

Vi vill be dig som har bokat framöver, och som funderar på / är tvungna att / måste avboka, gör slag i saken och avbokar så fort som möjligt. Vänta inte, är du snäll. Genom att göra detta underlättar du för oss och hjälper oss att planera. Vi bjuder på avbokningsavgiften, förstås. De få som redan har betalat bokningen gör vi särskilda överenskommelser med.

Hjälps vi åt, så kommer vi att förhindra smittspridning, och vi hoppas att, när vaccin så småningom erbjuds, situationen kommer att normaliseras mer.