Rastgårdar på gång

Nu är makadam utlagt runt kattpensionatet och hål för plintarna till trädäcket har börjat grävas. Trädäcket ska utgöra golv i rastgårdarna. På den västra sidan, som vetter mot bäcken, kommer trädäcket att bli plant. På den östra sidan kommer trädäcket att byggas i etage, på grund av bergssluttningen. Alla rastgårdar kommer att bli delvis taktäckta.

Bygget kommer att få ta den tid det tar, vi vill att det ska bli så bra, säkert och genomtänkt som möjligt. Ett av våra säkerhetstänk är att varje rastgård ska ha en utvändig nätdörr, som mynnar ut i en innätad gång utanför, med en nätdörr som ingång. På så sätt kommer kattgästernas vistelse i rastgårdarna att bli ännu säkrare, eftersom det blir en sluss.

  

Vänster bild: västra sidan mot bäcken. Mittenbilden: Välkommen in och titta! Höger bild: östra sidan mot bergssluttningen.