Ny kattsand

Ny sand i kattlådorna inom kort!

Nu byter vi till ett nytt miljövänligt strö i våra kattlådor – Super Benek Corn Cat Natural. Det är framställt av resterna från majsodlingar och är lite tyngre än den klumpbildande träsanden Cat’s Best Öko Plus som vi kört hittills.

Efter egna tester i mindre skala är vi övertygade om att detta skall vara lika accepterat som Cat’s Best Öko Plus men också bättre i fråga om att inte spridas utanför lådan, fastna mindre i långa pälsar, mer sammanhållna och fasta klumpar samt en större förmåga att neutralisera odörer. Sanden tillverkas i Polen, så det blir inte så långa transporter.

Vi vägrar använda den vanligaste kattsanden som är tillverkad av bentonitlera. Den är intressant ur ett resurshushållningsperspektiv. Vår konsumtion har effekter någon annanstans på jorden. Bara det att man bryter bentoniten på avlägsna platser och transporterar den till Sverige är miljöförstörande. Ur miljösynpunkt är det mycket bättre med material från närområdet som kan brännas och alltså bli biobränsle. Kattsand av bentonitlera, t ex Everclean, tillverkas i bland annat USA och Indien och innehåller den toxiska metallen aluminium. Bentonitsand är omöjlig att återvinna och cirka 30 000 ton bentonit hamnar i soporna varje år. Den ska sorteras som brännbart men lera brinner inte och ingen energi utvinns och den måste deponeras. Vi vill inte bidra till detta toxiska ”lerberg”.

Super Benek Corn Cat Natural i överblick:

  • Naturligt klumpbildande strö för katter och smådjur
  • Av 100 % naturliga, vegetabiliska material
  • Komposterbart och biologiskt nedbrytbart
  • Vätska absorberas genast och bildar kompakta klumpar
  • Otrevlig lukt absorberas av ströet, ger en behaglig miljö i rummet
  • Hög acceptans av katter
  • Kvaliteten på kornen gör att ströet inte sprids så lätt utanför toaletten