Enskild hantering av alla kattgäster

Vi vill tydliggöra att vi hanterar alla våra kattgäster enskilt och att de aldrig får träffa andra kattgäster. Vi har inget utrymme, där våra kattgäster kan eller tillåts beblanda sig med varandra, och vi anser att det är så det ska vara. Inga av våra kattgäster ska utsättas för risken att smitta varandra, skada varandra eller misstas för en annan katt. Därför hanterar vi alltid våra kattgäster enskilt, de får aldrig träffa någon annan kattgäst, vi spritar händerna mellan varje katt och rum och vi har både manuella och databaserade rutiner för att säkerställa att misstag inte kan ske.

Du som kattägare ska alltid kunna lita på att vi tar hand om din katt på det allra bästa och säkraste sättet.

På bilden – fina gästen Svante.