Dataskyddsförordningen GDPR från 25 maj

Vad är GDPR?

Den nya lagen om personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR), eller Dataskyddsförordningen på svenska, träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen är gemensam för EU/EES, så de skillnader som finns mellan länderna idag kommer att försvinna nästan helt. Detta innebär att samma spelregler gäller på den inre marknaden – en fördel för företagen i Europa. En annan fördel är att vi som individer blir bättre skyddade. Idag är uppgifter om oss och våra intressen en handelsvara på ett sätt som inte lagstiftarna förutsåg på 90-talet. Den nya lagen tar hänsyn till den snabba teknikutvecklingen sedan den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998. Syftet med lagen är att värna om vårt privatliv.

 

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att kunna administrera din bokning, för att vi ska kunna se om du är berättigad till stamkundsrabatt, för att vi ska kunna uppfylla Djurskyddslagen § 2 (kontaktperson) och för statistik.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Varför behöver vi dina och ditt djurs data?

Uppgifter om ägare, djuret och kontaktpersonen behövs för att

 • Kunna tillgodose § 2 Djurskyddslagen (1988:534) om att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom (Lag 2005:1226).
 • Kunna administrera och hantera din bokning avseende bokningsperiod, planera och koordinera in- och utcheckningar med mera.
 • Ge dig som ägare uppdateringar och information om hur ditt djur mår.
 • Kunna administrera och hantera betalningar, fakturering och bokföring.

 

Hur sparas dina uppgifter?

 • Bokningsbekräftelse i pappersform sparas efter bokningsdagen samt signerat avtal och bokningsbekräftelse under vistelsen hos oss. Därefter destrueras de.
 • Uppgifter för betalning och fakturering sparas i vårt bokningssystem Sirvoy samt lämnas utskrivna till bokföringsfirman iRevision (för löpande bokföring) samt revisionsfirman Baker Tilly EMK (för årlig revision).
 • Uppgifter för att boka djurets vistelse eller göra en förfrågan lämnar du själv i vårt bokningssystem via vår hemsida alternativt ringer, smsar eller skickar mejl till oss.

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

 • Ägarna samt personal Kattpensionat Egypten.
 • Bokningssystemet Sirvoy, bokföringsfirman iRevision och revisionsfirman Baker Tilly EMK.
 • Behandlande veterinär och djurvårdspersonal på veterinärklinik och djursjukhus vid sjukdom och skada hos inackorderat djur.

Kattpensionat Egypten ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Kattpensionat Egyptens system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av våra tjänster.

 

Hur länge sparas dina uppgifter?

 • Avtal pensionat tills ägaren återkallar sitt godkännande.
 • Bokföring och revision 7 år.
 • Bokningssystem tills ägaren återkallar sitt godkännande.
 • Mail tills ägaren återkallar sitt godkännande.

 

Övrigt

 • Ägaren tar ansvar för att eventuell kontaktperson är underrättad samt har godkänt att deras kontaktuppgifter lämnas till Kattpensionat Egypten.
 • Bilder och filmer kan användas på sociala medier, om inte alternativet ”Nej” är angivet vid bokningen i Sirvoy.
 • Personuppgifterna kommer inte att behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Kontakta oss om du vill ändra dina uppgifter eller återkalla ditt godkännande.