2012-04-01

publicerad i Bygget, Nyheter

Nu har tjälen släppt och markarbetena är i full gång.

Den lilla lönnen har fått flytta tillbaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenarna stagar upp slänten och är dekorativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Markduken rullas ut där grusytor ska anläggas.