2011-03-01

publicerad i Bygget, Nyheter

Bygglovsansökan beviljades idag. Nu väntar vi på att tjälen ska gå ur jorden, så att vi kan starta med markarbeten inför grundgjutningen.

Kattpensionatet kommer att placeras i en graderad sluttning med utsikt mot en bäck. Runt om huset kommer trädäck att anläggas, som också kommer att utgöra golv i rastgårdarna. Rastgårdarna kommer att delvis täckas med tak och skiljas åt av dubbelnät. Rastgården nås via en kattlucka från varje kattrum samt en utvändig nätdörr.