2010-10-23

publicerad i Bygget, Nyheter

Bygglovsansökan lämnades in till Härryda kommun.

Kattpensionatets tänkta exteriör.